Jesteś tutaj

Lublin

Szkolenia otwarte

Absolutorium w samorządzie terytorialnym za 2013 - Szkolenie w Łodzi 15.04.2013
Oświadczenia majątkowe – praktyczne i prawne aspekty składania oświadczeń majątkowych na koniec kadencji. POZNAŃ 16.04.2014
Absolutorium w samorządzie terytorialnym za 2013 - Szkolenie we Wrocławiu 24.04.2013
Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej oraz ustawy prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym. TORUŃ 25.04.2014
Kompendium wiedzy pracownika biura rady - problemy końca kadencji. KATOWICE 25.04.2014
Absolutorium w samorządzie terytorialnym za 2013 - Szkolenie w Poznaniu 25.04.2013
Podatki we Wspólnocie Mieszkaniowej – najnowsze regulacje - POZNAŃ 28.04.2014
Praktyczne i prawne aspekty stosowania egzekucji administracyjnej należności pieniężnych PO NOWELIZACJI - Kraków 30.04.2014
Nauczycielskie prawo pracy w praktyce - przyczyny i tryb rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy zawartego z nauczycielem - SZCZECIN 08.05.2014
Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej oraz ustawy prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym. KATOWICE 09.05.2014
Nauczycielskie prawo pracy w praktyce - przyczyny i tryb rozwiązywania oraz zmiany stosunku pracy zawartego z nauczycielem - ZIELONA GÓRA 09.05.2014
Jak skutecznie zabezpieczyć wierzytelności? - ŁODŹ 12.05.2014
Zmiany w zasadach udzielania pomocy de minimis w kontekście dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - KIELCE 14.05.2014
Nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Kodeksu postępowania administracyjnego, Ordynacji podatkowej oraz ustawy prawo o postępowaniu sądowoadministracyjnym. ŁÓDŹ 16.05.2014
Kompendium wiedzy pracownika biura rady - problemy końca kadencji. OLSZTYN 16.05.2014
Subscribe to RSS - Lublin