Jesteś tutaj

Projekt


 

Projekt „Podniesienie potencjału administracji samorządowej” realizujemy na terenie powiatu proszowickiego w ramach partnerstwa zawartego przez Szkołę Administracji Samorządowej Sp. z o. o. i samorządów: Powiatu Proszowickiego, Gminy Proszowice, Gminy Koszyce, Gminy Nowe Brzesko, Gminy Koniusza, Gminy Pałecznica. Projekt objęty jest wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.


Zobacz zrealizowane szkolenia