Szanowni Państwo,

w związku z ograniczeniami związanymi z walką z epidemią COVID-19, Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o.o. w najbliższym czasie będzie realizować dla Państwa szkolenia w formie on-line.

Trwająca epidemia znacząco wpłynęła na funkcjonowanie organów administracji publicznej. Zmian w przepisach, w tym zupełnie nowych regulacji, jest w ostatnim czasie bardzo dużo, zaś ich stosowanie jest niezwykle problematyczne. Stąd oferta szkoleń dedykowanych dla Państwa w nowej, bezpiecznej dla Uczestników formie, które ułatwią uporanie się z nowymi wyzwaniami.

Podczas szkoleń on-line Nasz ekspert przedstawi w czasie rzeczywistym tematykę zajęć. W trakcie szkolenia każdy z Uczestników będzie miał możliwość zadawania pytań wykładowcy i wymiany doświadczeń z innymi Uczestnikami. Nasz ekspert odpowiada na Państwa pytania na bieżąco lub w drugiej części szkolenia, w sesji pytań i odpowiedzi.

Nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych wykładowców, którzy są doświadczonymi ekspertami- praktykami w swoich dziedzinach.

 

Aby uczestniczyć w szkoleniu potrzebny jest komputer z dostępem do Internetu. Przydatne mogą być również słuchawki z mikrofonem, jeżeli chcieliby Państwo zabierać głos a liczba uczestników na to pozwala. Kamera w komputerze nie jest konieczna.

Po przesłaniu zgłoszenia oraz skompletowaniu grupy otrzymają Państwo na wskazany adres e-mail unikalny link do szkolenia (pokoju szkoleniowego). Wystarczy kliknąć w otrzymany link w konkretnym terminie i godzinie, w której planowane jest rozpoczęcie zajęć szkoleniowych.

Po spotkaniu otrzymają Państwo mailem elektroniczne materiały szkoleniowe, a certyfikat ukończenia szkolenia zostanie przesłany, w zależności od Państwa preferencji, pocztą lub mailem. Płatność za szkolenie nastąpi na podstawie faktury przesłanej po szkoleniu mailem.

 

Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu naszych szkoleń, zamieszczonego na stronie www.sas.edu.pl.

 

Nowy JPK dla jednostek samorządowych od 1.10.2020r. Zasadystosowania i zmiany ustawy o VAT. 27.07.2020 rok - szkolenie on-line

Podczas szkolenia dowiecie się Państwo: 
  • Stosowanie nowego JPK_VAT od 1.10.2020 r. – co należy wiedzieć o nowym obowiązku?
  • W jaki sposób gminy i powiatymuszą się przygotować do prawidłowego stosowania nowego narzędzia?
  • Problem dokonywania korekt przy stosowaniu nowych plików – czy składać korekty i w jakim zakresie?
  • Jakie błędy spowodują, że JST jako podatnik będzie wzywana do korekty JPK i jakie są skutki braku korekty?
  • Czy UPL-1 jest właściwe do umocowania do podpisywania JPK?   Które dane będzie można zaprezentować w sposób zagregowany, a kiedy dane trzeba zaprezentować na poziomie dokumentu?
  • Jak we własnym zakresie sprawdzić (walidować) utworzoną strukturę JPK?   Jak stosować nową matrycę VAT?
  • Jak COVID-19 wpłynął na przepisy dotyczące kas fiskalnych, białej listy i mechanizmu podzielonej płatności?

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prawidłowego realizowania obowiązków w zakresie raportowania VAT od 1 października 2020 r. Szczegółowo omówione zostaną zagadnienia związane z nowym plikiem JPK VAT i jego wdrożeniem w gminach i powiatach. Wykładowca przedstawi aktualne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów co do budzących wątpliwości zagadnień, a także udzieli praktycznych wskazówek w kwestiach nie objętym tymi wyjaśnieniami.W trakcie szkolenia szczególna uwaga poświęcona zostanie skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2dla raportowania VAT. Omówione zostaną także zagadnienia związane z wprowadzeniem nowej matrycy VAT. 

Adresaci szkolenia: 
kierownicy jednostek, skarbnicy, główni księgowi, pracownicy działów finansowo-księgowych.

PROWADZĄCY: właścicielka kancelarii podatkowej, doradca podatkowy, certyfikowany księgowy, praktyk rachunkowości z długoletnim doświadczeniem w przeprowadzaniu audytów podatkowych w jednostkach sektora publicznego i prywatnego, wykładowca w szkołach wyższych, specjalistka w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego. Uczestniczyła w czynnościach doradczych w zakresie tworzenia procedur centralizacji rozliczeń VAT dla Gminy Wolbrom, Olesno, Powiatu Bolesławiec, Powiatu Mogilno.

Program szkolenia: 

I. JPK_V7M I V7K JAKO INFORMACJA PODATKOWA DLA GMIN I POWIATÓW. ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE.
1. Podstawa prawna przekazywania nowego JPK – wątpliwości w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów:
a) terminy wdrożenia JPK przez gminy, powiaty i jednostki niescentralizowane po pandemii;
b) składanie korekt JPK i ich zakres;
c) umocowanie do podpisywania nowego JPK– wyjaśnienie Ministerstwa Finansów.
2. Zawartość struktury JPK_V7m i V7k dla gmin i powiatów:
a) rodzaje pól struktury - pola obowiązkowe, opcjonalne oraz rodzaje pól danych;
b) ujęcie poszczególnych rodzajów sprzedaży i oznaczeń w strukturze w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów:
• sprzedaż na rzecz osób fizycznych i symbole RO,
• sprzedaż na rzecz podatników VAT oraz podatników podatku od wartości dodanej,
• faktury wystawiane do paragonów – zmiana stanowiska Ministerstwa Finansów zaprezentowanego w Broszurze Informacyjnej,
• dokumenty wewnętrzne w strukturze JPK (symbol WEW),
• sposób ujęcia faktur z mechanizmem podzielonej płatności,
• oznaczenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi (m.in. spółkami komunalnymi i powiatowymi),
• zasady prowadzenia ewidencji VAT od 1.10.2020 r. –elementy ewidencji VAT po zmianach w przepisach.
3. Walidacja i wykorzystanie struktur JPK przez Ministerstwo Finansów:
a) procedura walidacyjna Ministerstwa Finansów –dane sprawdzane w strukturze JPK; walidacja krok po kroku;
b) walidowanie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów;
c) tworzenie JPK we własnym zakresie przy użyciu aplikacji Ministerstwa Finansów.
4. JPK i Centralny Rejestr Faktur jako narzędzie kontroli gmin i powiatów. JPK jako źródło informacji:
a) wykorzystanie JPK do weryfikacji zwrotów VAT;
b) inne ustalenia, jakie mogą być dokonane przy użyciu JPK przez Ministerstwo Finansów;
c) wykorzystanie JPK do czynności egzekucyjnych.
II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNIKAJĄCA Z KODEKSU KARNEGO SKARBOWEGO A WYSYŁKA NOWEGO JPK PRZEZ PRACOWNIKÓW GMINY/POWIATU.
1. Wina - przesłanka odpowiedzialności karnej skarbowej.
2. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność z k.k.s.
3. Społeczna szkodliwość czynu.
III. ZMIANY WPROWADZONE USTAWAMI COVID’OWYMI.
1. Darowizny wyrobów medycznych a VAT.
2. Nowa matryca VAT od 1.07.2020 r.
3. Zmiany w klasyfikowaniu towarów z kodów PKWiU na kody CN.

Termin szkolenia: 
poniedziałek, Lipiec 27, 2020 - 10:00
Cena szkolenia: 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi 230 zł* + VAT, słownie: dwieście trzydzieści 00/100 zł netto

–opłata obejmuje: wykład imateriały.

* Dla podmiotów, które nie oświadczą, że usługa jest finansowana w co najmniej 70% ze środków publicznych, opłata za szkolenie powiększona jest o23% VAT.

karta zgłoszenia: 

Szanowni Państwo,

już od dwudziestu lat mamy przyjemność współpracować z Państwem, prowadząc działalność szkoleniową i doradczą na rzecz instytucji publicznych na terenie całego kraju.  Nasza firma godzi w sobie profesjonalizm, znajomość problematyki środowisk lokalnych oraz orientację na potrzeby pracowników administracji publicznej. Nieustające wysiłki w dbałości o profesjonalizm i wysoką jakość usług edukacyjnych sprawiły, że staliśmy się rozpoznawalną i cenioną w Polsce, a przy tym cieszącą się Państwa zaufaniem instytucją szkoleniową i doradczą.

Wiedza z zakresu środowisk lokalnych oraz uczestnictwo w toczących się w ich obrębie dyskusjach pozwalają Nam na zrozumienie potrzeb i problemów, z jakimi borykają się Nasi Klienci, a w konsekwencji na jeszcze lepszą odpowiedź na ich potrzeby. Wiemy przy tym, jak ważne jest łączenie wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia szkoleniowego z umiejętnościami zdobytymi w życiu zawodowym. Dlatego Nasze szkolenia opierają się na praktycznym aspekcie omawianych zagadnień. Udało Nam się stworzyć zaplecze szkoleniowe, którego filarem są eksperci-praktycy, a wiedza przez nich przekazywana jest gotowa do natychmiastowego zastosowania w Państwa pracy.

Będziemy zaszczyceni jeżeli dołączycie Państwo do grona naszych klientów.
 

Zapraszam serdecznie do udziału w Naszych szkoleniach!

Subskrybuj Szkoła Administracji Samorządowej - Szkolenia dla samorządu  RSS