Szanowni Państwo,

już od piętnastu lat mamy przyjemność współpracować z Państwem, prowadząc działalność szkoleniową i doradczą na rzecz instytucji publicznych na terenie całego kraju.  Nasza firma godzi w sobie profesjonalizm, znajomość problematyki środowisk lokalnych oraz orientację na potrzeby pracowników administracji publicznej. Nieustające wysiłki w dbałości o profesjonalizm i wysoką jakość usług edukacyjnych sprawiły, że staliśmy się rozpoznawalną i cenioną w Polsce, a przy tym cieszącą się Państwa zaufaniem instytucją szkoleniową i doradczą.

Wiedza z zakresu środowisk lokalnych oraz uczestnictwo w toczących się w ich obrębie dyskusjach pozwalają Nam na zrozumienie potrzeb i problemów, z jakimi borykają się Nasi Klienci, a w konsekwencji na jeszcze lepszą odpowiedź na ich potrzeby. Wiemy przy tym, jak ważne jest łączenie wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia szkoleniowego z umiejętnościami zdobytymi w życiu zawodowym. Dlatego Nasze szkolenia opierają się na praktycznym aspekcie omawianych zagadnień. Udało Nam się stworzyć zaplecze szkoleniowe, którego filarem są eksperci-praktycy, a wiedza przez nich przekazywana jest gotowa do natychmiastowego zastosowania w Państwa pracy.

Będziemy zaszczyceni jeżeli dołączycie Państwo do grona naszych klientów.

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o. o. 7.11.2014  dołączyła do grona firm posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Znak jakości jest gwarancją wysokiego standardu usług, jakie świadczy wyróżniona instytucja szkoleniowa, potwierdza zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, przygotowanie merytoryczne trenerów oraz rzetelność przekazywanych treści.
W instytucjach posiadających znak jakości MSUES można realizować bony szkoleniowe.
 

Zapraszam serdecznie do udziału w Naszych szkoleniach!

Szkolenia otwarte

Zadania Biura Rady i organizacja jego pracy w świetle zmian w KPA. BIAŁYSTOK 09.10.2017
Administrowanie pasem drogowym i wydawanie dec. o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle teorii, praktyki i orzecznictwa sądów adm. POZNAŃ 27.09.2017
Zadania Biura Rady i organizacja jego pracy w świetle zmiany KPA oraz niektórych innych ustaw. WROCŁAW 29.09.2017
Reforma ochrony danych osobowych według nowych unijnych przepisów. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. ŁODŹ 29.09.2017
Reforma ochrony danych osobowych według nowych unijnych przepisów. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. LUBLIN 02.10.2017
Administrowanie pasem drogowym i wydawanie dec. o zajęciu pasa drogowego, o umieszczaniu urządzeń reklamowych w pasie drogowym i lokalizacji zjazdu z drogi publicznej w świetle teorii, praktyki i orzecznictwa sądów adm. TORUŃ 02.10.2017
Zadania Biura Rady i organizacja jego pracy w świetle zmian w KPA. WARSZAWA 06.10.2017
Rachunki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej i przygotowanie do zamknięcia roku 2017. KATOWICE 06.10.2017
Prawo budowlane w 2017 r. – wydawanie decyzji administracyjnych i prowadzenie postępowań przez organy architektoniczno-budowlane. KATOWICE 09.10.2017
Nowa ustawa Prawo wodne. Reforma systemu zarządzania gospodarka wodną. RZESZÓW 10.10.2017
Rachunki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej i przygotowanie do zamknięcia roku 2017. POZNAŃ 13.10.2017
Nowa ustawa Prawo wodne. Reforma systemu zarządzania gospodarka wodną. WROCŁAW 16.10.2017
Reforma ochrony danych osobowych według nowych unijnych przepisów. Zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. KRAKÓW 19.10.2017