Szanowni Państwo,

już od piętnastu lat mamy przyjemność współpracować z Państwem, prowadząc działalność szkoleniową i doradczą na rzecz instytucji publicznych na terenie całego kraju.  Nasza firma godzi w sobie profesjonalizm, znajomość problematyki środowisk lokalnych oraz orientację na potrzeby pracowników administracji publicznej. Nieustające wysiłki w dbałości o profesjonalizm i wysoką jakość usług edukacyjnych sprawiły, że staliśmy się rozpoznawalną i cenioną w Polsce, a przy tym cieszącą się Państwa zaufaniem instytucją szkoleniową i doradczą.

Wiedza z zakresu środowisk lokalnych oraz uczestnictwo w toczących się w ich obrębie dyskusjach pozwalają Nam na zrozumienie potrzeb i problemów, z jakimi borykają się Nasi Klienci, a w konsekwencji na jeszcze lepszą odpowiedź na ich potrzeby. Wiemy przy tym, jak ważne jest łączenie wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia szkoleniowego z umiejętnościami zdobytymi w życiu zawodowym. Dlatego Nasze szkolenia opierają się na praktycznym aspekcie omawianych zagadnień. Udało Nam się stworzyć zaplecze szkoleniowe, którego filarem są eksperci-praktycy, a wiedza przez nich przekazywana jest gotowa do natychmiastowego zastosowania w Państwa pracy.

Będziemy zaszczyceni jeżeli dołączycie Państwo do grona naszych klientów.

Szkoła Administracji Samorządowej Sp. z o. o. 7.11.2014  dołączyła do grona firm posiadających znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Znak jakości jest gwarancją wysokiego standardu usług, jakie świadczy wyróżniona instytucja szkoleniowa, potwierdza zgodność oferty z potrzebami i oczekiwaniami Klientów, przygotowanie merytoryczne trenerów oraz rzetelność przekazywanych treści.
W instytucjach posiadających znak jakości MSUES można realizować bony szkoleniowe.
 

Zapraszam serdecznie do udziału w Naszych szkoleniach!

Szkolenia otwarte

Tworzenie prawa lokalnego w praktyce z uwzględnieniem nowelizacji zasad techniki prawodawczej. RZESZÓW 23.01.2017
Praktyczne aspekty przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania absolutorium. KATOWICE 23.01.2017
Tworzenie prawa lokalnego w praktyce z uwzględnieniem nowelizacji zasad techniki prawodawczej. KRAKÓW 24.01.2017
Podatek VAT i Jednolity Plik Kontrolny po centralizacji - przygotowanie pierwszej deklaracji VAT-7 skonsolidowanej po centralizacji. ŁÓDZ 25.01.2017
Nowe Prawo Oświatowe i jego wpływ na funkcjonowanie szkół i losy nauczycieli od 1 września 2017 r. LUBLIN 26.01.2017
Nowe Prawo Oświatowe i jego wpływ na funkcjonowanie szkół i losy nauczycieli od 1 września 2017 r. BIAŁYSTOK 27.01.2017
Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. BIAŁYSTOK 27.01.2017
Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. KATOWICE 30.01.2017
Zlecanie i rozliczanie zadań publicznych z wykorzystaniem nowych aktów wykonawczych do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. KRAKÓW 06.02.2017
Praktyczne aspekty przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania absolutorium. TORUŃ 08.02.2017
Praktyczne aspekty przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania absolutorium. GDAŃSK 13.02.2017
Praktyczne aspekty przeprowadzania kontroli przez komisję rewizyjną ze szczególnym uwzględnieniem procedury udzielania absolutorium. KIELCE 24.02.2017