Szanowni Państwo,

już od piętnastu lat mamy przyjemność współpracować z Państwem, prowadząc działalność szkoleniową i doradczą na rzecz instytucji publicznych na terenie całego kraju.  Nasza firma godzi w sobie profesjonalizm, znajomość problematyki środowisk lokalnych oraz orientację na potrzeby pracowników administracji publicznej. Nieustające wysiłki w dbałości o profesjonalizm i wysoką jakość usług edukacyjnych sprawiły, że staliśmy się rozpoznawalną i cenioną w Polsce, a przy tym cieszącą się Państwa zaufaniem instytucją szkoleniową i doradczą.

Wiedza z zakresu środowisk lokalnych oraz uczestnictwo w toczących się w ich obrębie dyskusjach pozwalają Nam na zrozumienie potrzeb i problemów, z jakimi borykają się Nasi Klienci, a w konsekwencji na jeszcze lepszą odpowiedź na ich potrzeby. Wiemy przy tym, jak ważne jest łączenie wiedzy merytorycznej oraz doświadczenia szkoleniowego z umiejętnościami zdobytymi w życiu zawodowym. Dlatego Nasze szkolenia opierają się na praktycznym aspekcie omawianych zagadnień. Udało Nam się stworzyć zaplecze szkoleniowe, którego filarem są eksperci-praktycy, a wiedza przez nich przekazywana jest gotowa do natychmiastowego zastosowania w Państwa pracy.

Będziemy zaszczyceni jeżeli dołączycie Państwo do grona naszych klientów.
 

Zapraszam serdecznie do udziału w Naszych szkoleniach!

Szkolenia otwarte

Rachunki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej i przygotowanie do zamknięcia roku 2017. SZCZECIN 10.11.2017
Rachunki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej i przygotowanie do zamknięcia roku 2017. KRAKÓW 17.11.2017
Zadania Biura Rady i organizacja jego pracy w świetle zmian w KPA. KATOWICE 23.11.2017
VAT w JST i ich jednostkach budżetowych - w tym zmiany planowane na 2018 r. ŁÓDŹ 23.11.2017
Rachunki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej i przygotowanie do zamknięcia roku 2017. ŁÓDŹ 24.11.2017
Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w JST i zapewnienie dowozu dzieci do szkół. RZESZÓW 30.11.2017
Rachunki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej i przygotowanie do zamknięcia roku 2017. WARSZAWA 01.12.2017
Zasady kontraktowania świadczeń w 2017 i 2018 roku. KATOWICE 08.12.2017
Nowa ustawa Prawo wodne. Reforma systemu zarządzania gospodarka wodną. LUBLIN 07.12.2017
Rachunki finansowe Wspólnoty Mieszkaniowej i przygotowanie do zamknięcia roku 2017. LUBLIN 08.12.2017
Nowa ustawa Prawo wodne. Reforma systemu zarządzania gospodarka wodną. WARSZAWA 08.12.2017
Funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego w JST i zapewnienie dowozu dzieci do szkół. KRAKÓW 11.12.2017
„Postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy – z uwzględnieniem nowelizacji KPA oraz projektowanych zmian w przepisach prawa. KATOWICE 15.12.2017
„Postępowanie administracyjne w sprawach o ustalenie warunków zabudowy – z uwzględnieniem nowelizacji KPA oraz projektowanych zmian w przepisach prawa. RZESZÓW 18.12.2017